1331com银河注册-1331银河手机版

  【长】〔古文〕镸《唐韻》《集韻》直良切《正韻》仲良切,音場。《增韻》短之對也。《孟子》今交九尺四寸以長。《前漢·田橫傳》尺有所短,寸有所長。又久也。《詩·商頌》濬哲維商,長發其祥。《箋》長,猶久也。《老子·道德經》天地所以能長且久者,以其不自生,故能長生。又遠也。《詩·魯頌》順彼長道,屈此羣醜。《箋》長,遠也。《古詩》道路阻且長。又常也。《陶潛·歸去來辭》門雖設而長關。《李商隱詩》風雲長爲護儲胥。又大也。《世說新語補》願乗長風,破萬里浪。又善也。《晉書·樂廣傳》論人必先稱其所長。《唐書·韓琬傳》文藝優長。又《博

  【丝】《廣韻》息兹切《集韻》《韻會》新兹切,音思。《說文》蠶所吐也。《急就篇註》抽引精繭出緒曰絲。《書·禹貢》厥貢漆絲。《詩·召南》素絲五紽。《周禮·天官·大宰》婦化治絲枲。又《典絲》掌絲入而辨其物。《左傳·隱四年》猶治絲而棼之也。又《周禮·春官·大師》皆播之以八音:金石土革絲木匏竹。《註》絲,琴瑟也。又《禮·緇衣》王言如絲。《疏》微細如絲。《五經文字》絲作,譌。《韻會》俗作〈糹系〉,誤。○按《說文》絲自爲部,今倂入。

  【羁】〔古文〕《廣韻》《集韻》《韻會》居宜切,音羇。,或作羈。馬絆也。又馬絡也。《廣雅》勒也。《急就篇註》羈,絡頭也,银河国际1331謂勒之無銜者也。《禮·檀弓》如皆守社稷,則孰執羈靮以從。《左傳·僖二十四年》臣負羈絏。《註》馬羈。又《釋名》羈,檢也,所以檢持制之也。《左傳·昭十三年》爲羈終世。又髻也。《禮·內則》男角女羈。《註》午達曰羈。《疏》一縱一橫曰午。今女剪髮,留其頂上,縱橫各一,相交通達,故曰午達。不如兩角相對,但縱橫各一,在頂上,故曰羈。羈者,隻也。漢典考證:〔《禮·檀弓》如守社稷,則孰執羈靮以從。〕謹照原文如下

  【野马】1.兽名。一种野生的马。《逸周书·王会》:“请令以橐駞、白玉、野马、騊駼、駃騠、良弓为献。”朱右曾校释:“野马,如马而小,出塞外。”《战国策·宋卫策》:“智伯欲伐卫,遗卫君野马四百。”目前我国北方仍有出产。国务院规定,列为保护动物,严禁捕猎。2.兽名。貉的俗称。明陈禹谟《四书名物考》:“楚蜀界中多貉,俗名野马。”3.指野性不驯的马。唐韩愈《招扬之罘》诗:“野马不识人,难以驾车盖。”宋苏轼《次韵张恕春暮》:“老猿好饮常连臂,野马依人自络头。”《红楼梦》第八二回:“如今野马上了笼头了。”4.指野外蒸腾的水气。

转载请注明:博客来 » 银河国际1331《陶潛·歸去來辭》門雖設而長關

上一篇:银河国际1331余人各复延至其家

下一篇:没有了

相关文章

Baidu